Støjdæmpning

Rådgivning, projektering, fremstilling og montage.

Skov Industri er leverandør og problemløser inden for støjdæmpning og lydisolering af produktionsanlæg, maskiner og robotter. Som specialist i støjdæmpning hjælper vi virksomheder med lydregulering, lyddæmpning af lofter samt støjdæmpning af kontorer og produktionshaller.

Total løsning af dine støjproblemer.

Skov Industri tilbyder totalløsninger af støjproblemer.

Vi udarbejder færdige projektløsninger baseret på egne produkter, fra egen fabrik.

En løsning fra Skov Industri indeholder alt fra opmåling, udarbejdelse af løsningsforslag med tegninger, til produktion, levering og montering af den færdige løsning.

Sådan virker vores støjdæmpning

Vores filosofi

Støjproblemer løses mest effektivt ved kilden.

Nyere maskiner og produktionsanlæg støjer i reglen mindre end ældre. Alligevel ser vi dagligt nye maskiner, der langt fra efterlever kravene til støjgrænser og et acceptabelt arbejdsmiljø, når det kommer til støj på arbejdspladsen.

Jagten på effektivitet skaber stadigt mere højt ydende og komplekse maskinanlæg, der til trods for nye teknologier bidrager med uacceptable støjgener.

Løsningen er sjældent høreværn og tilfældigt monterede akustikplader. Støjproblemer løses mest effektivt ved kilden.

Dette gøres bedst ved at isolere støjkilden i effektive maskinindkapslinger. Også kaldet bulderhuse. Er det ikke muligt kan der etableres skærmvægge, støjvægge, kontrolrum m.m., hvor personalet kan opholde sig i sikre og komfortable omgivelser.

Hold fokus på støj ved projektering af nye maskinanlæg, procesanlæg og robot løsninger.

Undgå ubehagelige støjoverraskelser, når nyindkøbte maskinanlæg, procesanlæg og robot løsninger sættes i drift. Hav fokus på støj allerede i indkøbsfasen.

Skov Industri medvirker gerne med rådgivning omkring støjdæmpning og vurdering af støjdata helt fra start. Vi udarbejder gerne løsningsforslag med tegninger og prisoverslag.

MATADOR vægge dæmper støjen – og kan genbruges 100%

Den løbende udvikling af MATADOR væggen, betyder at Skov Industri i dag har markedets bedste produkt til indkapsling af støj fra maskiner, robotter og produktionsanlæg, både når det gælder reduktion af støj, og i relation til fleksibilitet, genbrugelighed og rengøring.

Læs mere om støjdæmpning og akustik i vores læringscenter her.

Eller kontakt os, hvis du vil vide mere.

Se video om støjdæmpning

Gulv til loft maskinindkapsling, farve er valgt, så den matcher maskinens farve, stort set alle Ral farver er mulige

Gulv til loft maskinindkapsling, farve er valgt, så den matcher maskinens farve, stort set alle Ral farver er mulige

Vores fremgangsmåde

Gulv til loft indkapsling af produktionsanlæg med døre, vinduer, port mv.

Gulv til loft indkapsling af produktionsanlæg med døre, vinduer, port mv.

Indkapsling af maskine set indefra, bemærk akustik reguleringen.

Indkapsling af maskine set indefra, bemærk akustik reguleringen.

Støjdæmpning

Vores MATADOR løsninger indeholder rådgivning, opmåling, støjanalyse, projektering, fremstilling og montage.

Vores konsulenters teoretiske viden og mange års praktiske erfaring med støjdæmpning, lydabsorbering og akustikregulering, er fundamentet for effektive og funktionelle løsninger af virksomheders støjproblemer.

Skov Industri tilbyder individuelle totalløsninger.

Vores løsninger udformes i dialog med kunden, og herunder stor fokus på uhindret drift og vedligeholdelse af maskiner og anlæg.

En effektiv og fleksibel støjløsning fra Skov Industri er oftest baseret på MATADOR vægge, primært ved brug af standard komponenter, men altid tilpasset opgaven.

Det modulopbyggede MATADOR støjdæmpningssystem er markedets mest fleksible og stabile, og med en utrolig høj kvalitet til mindste detalje.

MATADOR væggens opbygning, med dets unikke og raffinerede clips-system, sikrer en 100% genanvendelse ved ombygning af MATADOR løsninger.

Krav til funktion, brugervenlighed og service sikres med et omfangsrigt tilbehørs program af vinduer, døre sluser, porte mv. Hertil kommer, at den pulverlakerede overflade er særdeles rengøringsvenlig.

Alle vores produkter er naturligvis støjtestet på anerkendte institutter.

Montage udføres hurtigt og effektivt af egne erfarne montører, så virksomheder sikres optimale driftsvilkår under montageforløbet.

MATADOR væggens unikke konstruktion sikrer den hurtige og problemfri montage -. Dette betyder minimale anlægsstop og driftstab for vores kunder.

Se mere om støjdæmpning og akustik i vores læringscenter her.

Eller kontakt os, hvis du vil vide mere.

Afskærmningsmetoder

Støjindkapsling

Indkapsling af støjende produktionsanlæg, maskiner og robotter er en effektiv og økonomisk god måde at dæmpe støj på.

Skov Industri har 35 års erfaring, og vi har monteret over 1.000 maskinindkapslinger, bl.a. store komplette produktionsanlæg, store og små maskiner, robotter, ventilation, pumper m.m., og i stort set alle private og offentlige brancher.

Det modulopbyggede MATADOR støjdæmpningssystem er markedets mest fleksible og med en utrolig høj kvalitet til mindste detalje, og det fremstilles og pulverlakeres i vores 3.300 m2 fabrik på Fyn.

MATADOR væggens opbygning, med dets unikke og raffinerede clips-system, sikrer en 100% genanvendelse ved ombygning af støj- og maskinindkapslinger.

Krav til funktion, brugervenlighed og servicering af maskinen sikres med et omfangsrigt tilbehørsprogram af døre, sluser, porte mv. Hertil kommer, at den pulverlakerede overflade er særdeles rengøringsvenlig.

Alle vores produkter er naturligvis støjtestet på anerkendte institutter.

MATADOR væggens unikke konstruktion, sikrer en hurtig og problemfri montage – dette betyder minimale anlægsstop og driftstab for vores kunder.

Vores store knowhow indenfor støjdæmpning anvendes naturligvis i vores løsninger, og stilles kvit og frit til rådighed for vores kunder.

Se mere om støjdæmpning og akustik i vores læringscenter her

Eller kontakt os, hvis du vil høre mere om hvordan vi løser dine støjproblemer.

Maskinindkapsling med akustikloft og masser af adgangsmuligheder via porte og døre.

Maskinindkapsling med akustikloft og masser af adgangsmuligheder via porte og døre.

Et kik ind i indkapsling af maskine, bemærk akustikloftet og MATADOR akustik væggene.

9 meter høj MATADOR væg, skærmer her både mod støj og varme fra produktionsanlægget.

9 meter høj MATADOR væg, skærmer her både mod støj og varme fra produktionsanlægget.

Bemærk at MATADOR væggen kan indgå i akustik regulering, her i skaktern.

Bemærk at MATADOR væggen kan indgå i akustik regulering, her i skaktern.

Støjafskærmning – Gulv til loft

Vores MATADOR vægge er velegnede til støjafgrænsning via vægge fra gulv til loft.

MATADOR vægge kan bygges op til 9 meter høje, og dækker således de fleste forhold.

Et stort udvalg af vinduer, døre, sluser og porte, skaber optimale og fleksible adgangsforhold. Hertil kommer, at den pulverlakerede overflade er særdeles rengøringsvenlig.

Vores konsulenters teoretiske viden, og mange års praktisk erfaring med støj og støjafskærmning, er fundamentet for effektive, funktionelle og individuelle gulv til loft- løsninger af virksomheders støjproblemer.

Skov Industri tilbyder gulv til loft støjdæmpning.

Vores store knowhow indenfor støjdæmpning anvendes naturligvis i vores løsninger, og stilles kvit og frit til rådighed for vores kunder.

Hvis du vil vide mere om støjdæmpning og akustik generelt, så bør du besøge vores læringscenter her

Hvis du søger et støjdæmpet kontor eller rum, så se mere her

Eller kontakt os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi løser dine støjproblemer.

Lyd & støjgrænser

Støjgrænser

Der er grænser for støj

Ingen må udsættes for støjniveau over 85 dB(A) i 8 timer. Hvis støjen varierer, udregnes et gennemsnit, hvor kraftige niveauer tæller specielt meget.

Farlig støj

Et gennemsnit over 8 timer kaldes støjbelastning. Er der kraftige slaglyde i støjen, skal der lægges 5 dB(A) til måleresultatet. Det kan f.eks. være slaglyde fra stansemaskiner o. lign., som forekommer mere end en gang pr. minut og overstiger 115 dB.

Al støj skal dæmpes

Unødig støjbelastning med støj på arbejdspladsen skal undgås.

Det vil sige, at støj under grænseværdien også skal dæmpes, hvis det kan gøres med rimelige og almindeligt anerkendte foranstaltninger.

Maskinindkapsling med let adgang via porte og dobbelt og enkelt døre.

Maskinindkapsling med let adgang via porte og dobbelt og enkelt døre.

Arbejdstilsynets Støjgrænser

Støj
Tid
85 dB(A)
8 timer
88 dB(A)
4 timer
91 dB(A)
2 timer
94 dB(A)
1 time
97 dB(A)
30 min
100 dB(A)
15 min
103 dB(A)
8 min

Tabellen herover viser eksempler på hvor lang tid man dagligt må udsættes for forskellige støjniveauer når støjgrænsen på 85 dB(A) skal overholdes.

I den resterende del af arbejdsdagen må man ikke udsættes for nævneværdig støj.

Vores MATADOR løsninger overholder altid Arbejdstilsynets grænser for støj.

Læs mere om støjgrænser her

Kontakt os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi løser dine støjproblemer.

Bagerst ses ”rum i rum” støjdæmpet værkførerkontor, og forrest ”rum i rum” kølerum for lim produkter.

Bagerst ses ”rum i rum” støjdæmpet værkførerkontor, og forrest ”rum i rum” kølerum for lim produkter.

Tekniske egenskaber, godkendelser & Lyddata Mv.

Alle stålkomponenter til MATADOR- stålskillevægge bliver fosfateret og pulverlakeret. Denne overfladebehandling sikrer, at de effektivt modstår påvirkninger fra de aktuelle miljøer, og samtidigt er særdeles rengøringsvenligt.

Pulverlakeringen foretages i eget anlæg med farver efter RAL-skalaen. Dette bliver gjort med en filmtykkelse på min. 70my og med en glans (60 grader) 75 +/-5. Der er vedhæftning (DIN53151 – 2mm) Gt 0.

Når vi anvender denne overfladebehandling, er væggene velegnede til anvendelse i miljøer med korrosionsklasse 3 (DS412). Er kravene til korrosionsbeskyttelse højere, kan vi opfylde det, ved yderligere tiltag.

MATADOR vægge fås i flere standardfarver, men kan leveres i stort set alle RAL farver, mod et mindre pristillæg.

MATADOR vægge er opbygget modulært.

Kassetterne har en tykkelse på 1,25 mm med en bredde på 900 mm og en højde på 1035 mm (eller 517,5 mm). Disse mål gælder for både vægkassetter, vinduer og døre.

Ved at anvende standardmål og et unikt clipssystem kan vi hurtigt og økonomisk foretage ændringer, eller udskifte komponenter, der er blevet beskadiget.

Ved at anvende de samme komponenter til alle vægtyper og til høje som lave vægge sikrer vi 100% genanvendelse, når der bygges om.

MATADOR vægge kan anvendes som skillevægge i op til 9 m højde.

60mm enkeltpladevæg uden isolering til fysisk adskillelse.

60mm dobbeltpladevæg med isolering, til almindelig rumadskillelse eller højeffektiv støjreduktion.

150 mm dobbeltstolpekonstruktion med isolering, til ekstrem støjreduktion eller som brandsikker BS-60 adskillelse.

Væggene kan udføres med lyd absorbent for reduktion af efterklangstiden og regulering af rumakustikken.

MATADOR vægge leveres med gangdøre, skydedøre, dobbeltdøre, truckporte, lydsluser og m.m. Disse leveres enten i standardudførelse eller tilpasset den aktuelle opgave.

Såvel montering som demontering foretages let med den unikke og patenterede clipsløsning.

Pulverlakeringen foretages i eget anlæg med farver efter RAL-skalaen, her ses vores standard farver, men stort set alle ral farver er mulige.

Mange års praktisk erfaring med støjdæmpning er fundamentet for effektive og funktionelle løsninger af virksomheders støjproblemer. Skov Industri tilbyder individuelle totalløsninger, primært baseret på egen producerede MATADOR vægge og MATADOR skærmvægge.

De viste resultater er en afskrift af originale testrapporter.

En fuldstændig beskrivelse af testen fremgår af prøvningsrapporten.

Testen er foretaget af Skandinavisk Lydteknik.

Kontakt venligst Skov Industri, hvis der er behov for en præsentation af de originale prøverapporter, eller der i øvrigt er spørgsmål omkring akustik, støj og MATADOR vægge.

Fleksibelt & Bæredygtigt

Vores MATADOR vægge er modulære og kan bygges op, og kan tages ned igen, lige så tit du vil.

De er således bæredygtige, og det er godt for både kundens økonomi, og for miljøet.

Vægmoduler kan udskiftes med f.eks. vinduer, døre, porte, sluser osv., dvs. høj fleksibilitet, når ændringer i behovet opstår.

Vi sviner ikke når vi monterer eller demonterer, så produktion ofte kan køre samtidigt.

Vores meget erfarne montører bygger på ca. den halve tid af andre vægtyper.

Vores MATADOR vægge og skærmvægge er rengøringsvenlige.

  Ring til os

  Har du spørgsmål, eller har du brug for vejledning?
  Så er du altid velkommen til at ringe til os.

  +45 63 42 42 42

  Send en besked

  Du kan også sende en besked, så vender vi tilbage så hurtigt som muligt.